Jak to się stało, że szkoła z Pruszkowa
osiągnęła tak gigantyczny sukces?

ZOBACZ WIĘCEJ

*Miejsca na podstawie oficjalnych wyników egzaminu ósmoklasisty 2021 opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. W Szkole Azymut uczy się 410 uczniów, egzamin ósmoklasisty zdawało 35 uczniów.

Wyniki Egzaminu 8-klasisty
Szkoła Azymut Pruszków 2021

Rozkład dla wyników uśrednionych:

Wynik 95% i więcej – 9 uczniów (26% klasy)
Wynik 90% - 95% - 6 uczniów (17%)
Wynik 85% - 90% - 8 uczniów (23%)
Wynik 85% i więcej – 23 uczniów (66% klasy)

Najlepsze wyniki – uśrednione
(35 zdających uczniów):

1 miejsce – 98,7 (ex aequo 2 uczniów)
2 miejsce – 96,3 (ex aequo 4 uczniów)
3 miejsce – 95,3

1 wynik 

w Pruszkowie i powiecie pruszkowskim

1 wynik

wśród wszystkich Szkół Sternik w Polsce

7 szkoła w Polsce

 wg rankingu szkół https://www.rankingszkol.com/ranking-punkty.html

38% uczniów naszej szkoły

osiągnęło wynik umożliwiający dostanie się do najlepszego LO w kraju

16 wynik 

 w województwie Mazowieckim na 1284 szkoły

24 wynik w Polsce

na 14 584 szkół

Liczba uzyskanych
wyników maksymalnych (100%):

• Uczniowie którzy otrzymali przynajmniej jeden wynik 100% - 15
• Łącznie wyników 100% - 19

Jak to się stało, że szkoła z Pruszkowa
osiągnęła tak gigantyczny sukces?

"Sternik Pruszków to kompleks, który oferuje naukę i wychowanie od przedszkola do matury, co ma istotne znaczenie dla osiąganych efektów. Prowadząc naszych uczniów przez kilka lat, jesteśmy w stanie stale monitorować i optymalizować naszą strategię. Założeniem naszych szkół jest wychowanie całościowe, a więc obejmujące rozum, wolę, emocje, ciało i ducha. Nie nastawiamy się więc stricte na wyniki edukacyjne. Kolejny raz przekonaliśmy się, że w tym modelu one same przychodzą nie będąc celem samym w sobie."

Dyrektor Kompleksu Edukacyjnego Sternik Pruszków Grzegorz Stanio.

"Jesteśmy najlepszą szkołą w powiecie pruszkowskim, zajęliśmy 16 miejsce na prawie 1,3 tys. podstawówek na Mazowszu. To cieszy, bo zależy nam na wynikach w nauce. Ale przede wszystkich kształtujemy osobowość uczniów. Młody człowiek, który wie, że ma oparcie w rodzinie, nauczycielach i kolegach, rozwija się lepiej. Szkoła to nie tylko nauka, to również bezpieczne środowisko i atmosfera wspólnych wartości."

Dyrektor szkoły Azymut Pruszków Monika Świderska

Chcesz żeby Twoje Dziecko uczyło się w naszej szkole?

Zapisz Dziecko do Przedszkola Promienie
lub sprawdź czy zostały jeszcze miejsca w Twoim roczniku...