DZIEŃ OTWARTY
ONLINE


Grzegorz Stanio

 In

Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania pod auspicjami PAN w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie.

Przez całą swoją karierę zawodową jestem zaangażowany w projekty edukacyjne, od 2014 byłem członkiem zarządu i dyrektorem zarządzającym szkoły Towarzystwa Edukacyjnego Vizja w Gdańsku, od 2010 roku prowadziłem różnorodne projekty edukacyjne na uczelniach wyższych, związane z tworzeniem strategii rozwoju i pozyskiwania studentów oraz tworzyłem sieć szkół i przedszkoli.

Wcześniej od 2004 roku jako szef działu IT oraz marketingu i rozwoju, byłem odpowiedzialny za informatyzację, zarządzanie jakością i procesem dydaktycznym w dwóch warszawskich uczelniach wyższych. W latach 2002 do 2015 roku byłem pracownikiem dydaktycznym macierzystej uczelni, promotorem licznych prac z zakresu informatyki i zarządzania.

Od 2003 roku jestem szczęśliwym mężem oraz ojcem sześciorga dzieci (dwie córki i czterech synów – dwóch uczy się w Azymucie). Jestem także związany z Akademią Familijną oraz innymi inicjatywami na rzecz rozwoju rodziny.

Inne aktualności

Start typing and press Enter to search