DZIEŃ OTWARTY
ONLINE


Katarzyna Dobrzyńska

 In

Jestem absolwentką wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat po studiach zajmowałam się pracą naukową i dydaktyczną w Zakładzie Anatomii i Cytologii Roślin UW.

Ukończyłam także Podyplomowe Studium Bioetyki UKSW, które pozwoliło mi pogłębić moje zainteresowania oraz uprawniło do prowadzenia edukacji w zakresie etyki medycznej. Ukończyłam także Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie, w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach, które przygotowało mnie do prowadzenia zajęć z zakresu problematyki rodzinnej oraz wprowadzania programów profilaktyki uzależnień. Przez kilka lat pracowałam w poradni rodzinnej przy parafii św. Jadwigi w Milanówku.

W 2008 roku podjęłam się ważnego zadania jakim było otwarcie drugiego w Warszawie przedszkola Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK. W latach 2008 – 2011 byłam dyrektorką przedszkola i powstałej trzy lata później szkoły Promienie. Aby lepiej wypełniać zadania związane z prowadzeniem szkoły i nauczaniem ukończyłam kurs kwalifikacyjny zarządzania oświatą, studium podyplomowe z Edukacji Spersonalizowanej i Zróżnicowanej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie przyrody SWPR w Warszawie. Od 2012 roku jestem wicedyrektorem ds. wychowania w szkole Promienie Fundacji Sternik Warszawa Zachód oraz nauczycielem przyrody i biologii.

Wraz z powstaniem Akademii Familijnej zostałam moderatorką kolejnych poziomów kursów. Jako żona i mama zawdzięczam Akademii bardzo wiele i dlatego zachęcam wszystkich do korzystania z tej oferty. Mamy z mężem 30 lat małżeńskiego stażu i piątkę fantastycznych dzieci – troje studentów i dwoje uczniów.

Najlepiej odpoczywam jeżdżąc na rowerze i poznając ciekawe zakątki Polski. Lubię uczyć się języków, interesuję się antropologią, przyrodą i profilaktyką zdrowia.

Inne aktualności

Start typing and press Enter to search