DZIEŃ OTWARTY
ONLINE

kadra

 In


Hanna Boguta-Marchel

dyrektor liceum

Jestem psychologiem, mediatorem w sprawach rodzinnych, filologiem angielskim ze stopniem doktora i nauczycielem akademickim z czternastoletnim stażem zawodowym. Prowadzę zajęcia dla przyszłych nauczycieli języka angielskiego z zakresu psychologii rozwojowej i pedagogiki wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.

Od 2016 roku w szkole "Azymut" zajmuję się wspieraniem nauczycieli w pracy z dziećmi z trudnościami społeczno-emocjonalnymi oraz z dziećmi szczególnie uzdolnionymi. Koordynuję pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną poszczególnym uczniom. Pracuję również z samymi dziećmi (indywidualnie i grupowo), prowadzę cykliczne warsztaty z technik efektywnego uczenia się oraz z podstawowych umiejętności psychologicznych. Spotykam się także z rodzicami potrzebującymi konsultacji w kwestiach wychowania i rozwoju ich dzieci.

Szczególnie interesuje mnie komunikacja interpersonalna oraz rozwiązywanie konfliktów i w tych obszarach staram się nieustannie poszerzać swoją wiedzę i praktyczne kompetencje.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i matką trzech synów.

Przeczytaj wywiad z dyrektorem liceum.


Katarzyna Dobrzyńska

wicedyrektor liceum ds. wychowawczych

Jestem absolwentką wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat po studiach zajmowałam się pracą naukową i dydaktyczną w Zakładzie Anatomii i Cytologii Roślin UW.

Ukończyłam także Podyplomowe Studium Bioetyki UKSW, które pozwoliło mi pogłębić moje zainteresowania oraz uprawniło do prowadzenia edukacji w zakresie etyki medycznej. Ukończyłam także Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie, w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach, które przygotowało mnie do prowadzenia zajęć z zakresu problematyki rodzinnej oraz wprowadzania programów profilaktyki uzależnień. Przez kilka lat pracowałam w poradni rodzinnej przy parafii św. Jadwigi w Milanówku.

W 2008 roku podjęłam się ważnego zadania jakim było otwarcie drugiego w Warszawie przedszkola Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK. W latach 2008 – 2011 byłam dyrektorką przedszkola i powstałej trzy lata później szkoły Promienie. Aby lepiej wypełniać zadania związane z prowadzeniem szkoły i nauczaniem ukończyłam kurs kwalifikacyjny zarządzania oświatą, studium podyplomowe z Edukacji Spersonalizowanej i Zróżnicowanej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie przyrody SWPR w Warszawie. Od 2012 roku jestem wicedyrektorem ds. wychowania w szkole Promienie Fundacji Sternik Warszawa Zachód oraz nauczycielem przyrody i biologii.

Wraz z powstaniem Akademii Familijnej zostałam moderatorką kolejnych poziomów kursów. Jako żona i mama zawdzięczam Akademii bardzo wiele i dlatego zachęcam wszystkich do korzystania z tej oferty. Mamy z mężem 30 lat małżeńskiego stażu i piątkę fantastycznych dzieci – troje studentów i dwoje uczniów.

Najlepiej odpoczywam jeżdżąc na rowerze i poznając ciekawe zakątki Polski. Lubię uczyć się języków, interesuję się antropologią, przyrodą i profilaktyką zdrowia.


Janusz Wardak

konsultant ds. wychowania i tutoringu chłopców

Jestem absolwentem warszawskiego Liceum im. Władysława IV oraz Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW.

Przez kilkanaście lat pracowałem w branży informatycznej. W latach 2010-2017 byłem dyrektorem i wicedyrektorem ds. wychowawczych Szkoły dla chłopców „Żagle” Stowarzyszenia Sternik w Warszawie.

Jestem autorem wykładów, warsztatów i artykułów, poświęconych wychowaniu dzieci, miłości małżeńskiej i życiu rodzinnemu; stale goszczę w audycji „Wychowywać, ale jak?” w Radiu Warszawa. Jestem także inicjatorem kampanii „Mniej ekranu, więcej rodziny” oraz jednym z założycieli Stowarzyszenia Akademia Familijna i jego prezesem. Pracuję jako trener i niezależny doradca edukacyjny.

Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem dziesięciorga dzieci w wieku od 2 do 22 lat.


Grzegorz Stanio

dyrektor zarządzający Fundacji Sternik Warszawa Zachód

Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania pod auspicjami PAN w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie.

Przez całą swoją karierę zawodową jestem zaangażowany w projekty edukacyjne, od 2014 byłem członkiem zarządu i dyrektorem zarządzającym szkoły Towarzystwa Edukacyjnego Vizja w Gdańsku, od 2010 roku prowadziłem różnorodne projekty edukacyjne na uczelniach wyższych, związane z tworzeniem strategii rozwoju i pozyskiwania studentów oraz tworzyłem sieć szkół i przedszkoli.

Wcześniej od 2004 roku jako szef działu IT oraz marketingu i rozwoju, byłem odpowiedzialny za informatyzację, zarządzanie jakością i procesem dydaktycznym w dwóch warszawskich uczelniach wyższych. W latach 2002 do 2015 roku byłem pracownikiem dydaktycznym macierzystej uczelni, promotorem licznych prac z zakresu informatyki i zarządzania.

Od 2003 roku jestem szczęśliwym mężem oraz ojcem sześciorga dzieci (dwie córki i czterech synów – dwóch uczy się w Azymucie). Jestem także związany z Akademią Familijną oraz innymi inicjatywami na rzecz rozwoju rodziny.

Inne aktualności

Start typing and press Enter to search